รายละเอียดในการขอใบเสนอราคา

 

หจก.เจ.เอส.ที. เอ็นเตอร์ไพรส์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาไว้วางใจให้กับบริษัทในครั้งนี้ และเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอเรียนเสนอคำแนะนำการใช้บริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ในการขอใบเสนอราคาสามารถขอได้ทางช่องทางดังนี้

 

1. ทางโทรศัพท์  เปิดในเวลาทำการ

     ในเวลาทำการติดต่อ "ศูนย์บริการลูกค้า" โทร: (02)802-5096 แฟ๊กซ์ : (02)454-2393

     (เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์  8.30 - 17.00 น. นอกเวลาทำการ: ติดต่อฝ่ายขาย (089)477-1792

 

2. ทางโทรสาร  เปิดเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง

 

3. ทางอีเมล์ :  jst-enterprise@hotmail.com 

 

4. ทาง LINE :  LINE ID : aee-jst