หจก.เจ.เอส.ที. เอ็นเตอร์ไพรส์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาไว้วางใจให้บริษัท และเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการรับบริการจากบริษัทมากยิ่งขึ้น บริษัทใคร่ขอเรียนเสนอคำแนะนำการใช้บริการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. การสั่งสินค้า

          ในเวลาทำการ ติดต่อ  "ศูนย์บริการลูกค้า"  โทร. (02)802-5096 , แฟ็กซ์. (02)454-2393
          (เวลาทำการ : วันจันทร์ - เสาร์ 8.30-17.00 น.)

 

ในการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้

1.1  ทางโทรศัพท์  เปิดในเวลาทำการ

1.2  ทางโทรสาร   เปิดเครื่องตลอด  24  ชั่วโมง

 

2. การส่งมอบสินค้า

กำหนดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันสั่งสินค้า หากท่านต้องการให้ส่งสินค้าด่วนโปรดแจ้ง  "ศูนย์บริการลูกค้า"

 

3. วิธีการชำระเงิน  ท่านสามารถชำระเงินหลายวิธี ดังนี้ :-

 

3.1 โอนเงินผ่านธนาคาร  เพื่อเข้าบัญชี ของ หจก. เจ.เอส.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์  โดยมีรายละเอียดหมายเลขบัญชีของบริษัทฯ  เพื่อใช้ในการโอนเงิน  ดังนี้

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์  สาขาถนนสุขาภิบาล1(ท่าเกษตร - บางแค)  เลขที่บัญชี  120-2-2-3896-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทกระแสรายวัน สาขาถนนสุขาภิบาล1(ท่าเกษตร - บางแค) เลขที่บัญชี 120-3-0-1842-6

 

 ธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาถนนสุขาภิบาล1 (บางบอน) เลขที่บัญชี 716-2-53537-9

 

3.2  ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย

         โดยเขียนเช็คสั่งจ่าย ในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.ที.เอ็นเตอร์ไพรส์"  และลงวันที่ตามวันครบกำหนดชำระ

         3.2.1 รับเช็คโดยพนักงานเก็บเงินของบริษัทฯ ( ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล )

 

ทั้งนี้ โปรดแจ้งความจำนงว่าต้องการชำระเงินแบบใดล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน เพื่อป้องกันความผิดพลาด