แชสสีส กรีส NLGI 2 , 3
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

PTT CHASSIS GREASE NLGI 2 , 3 จาระบีสำหรับหล่อลื่นช่างล่างของรถยนต์ ผลิตจากสบู่แคลเซียมที่ทาให้เนื้อจาระบีมีลักษณะเป็นเส้นใยเหนียว ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษที่ช่วยในการยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น CHASSIS GREASE ผลิตตามมาตรฐานสากลคือ NLGI (National Lubricating Grease Institute)

 

ความหนืด: N/A

 

จำหน่ายขนาด : 180 KG , 15 KG

 

มาตรฐาน 

NLGI 2 , 3

 

การใช้งาน 

• ใช้หล่อลื่นช่วงล่างของรถยนต์ทั่วๆ ไป รวมทั้งเครื่องจักรงานเกษตร เช่น ลูกหมาก หูแหนบ แหวนรอยต่อต่างๆ และชิ้นส่วนอื่นๆที่เกิดความร้อนต่ำ 

• ใช้ในงานหล่อลื่นทีมีความชื้นสูง เช่น สลักล้อ หรือลูกหมากรถ และรถแทรกเตอร์ 

• อุณหภูมิใช้งานปกติไม่เกิน 70 'C

 

คุณสมบัติพิเศษ 

• NLGI 2, 3 

• มีความคงสภาพ ทนความชื้นสูง ป้องกันน้าได้เป็นอย่างดี 

• มีคุณสมบัติการยึดเกาะติดได้ดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น 

• ช่วยป้องกันฝุ่นผงมิให้เข้าไปในชิ้นส่วนที่หล่อลื่น