ไฮคัท ดับบลิว 10
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

HIKUT W 10 น้ำมันตัดกลึงโลหะชนิดผสมน้ำ เกรดน้ำมันแร่ (Mineral) เมื่อผสมน้ำแล้วจะมีลักษณะเป็นสีขาวคล้ายน้ำนม (Milky) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานชนิดพาราฟินิก (Paraffinic) คุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนงานตัดกลึงโลหะทั่วไป

 

ความหนืด: N/A

 

จำหน่ายขนาด : 200 L, 18 L

 

การใช้งาน

• เหมาะสำหรับใช้หล่อลื่นและระบายความร้อนในกระบวนการตัดกลึงโลหะทั่วไป ที่มีภาระงานเบาจนถึงภาระงานปานกลาง

• ใช้อัตราส่วนผสม 4-5% สำหรับงานกลึง (turning) งานกัดเซาะ (milling)- ใช้อัตราส่วนผสม 5-6% สำหรับงานเจาะรู (drilling)- ใช้อัตราส่วนผสม 6-8% สำหรับงานทำเกลียว (threading) งานทำฟันเกียร์ (tapping)- ใช้อัตราส่วนผสม 8-10% สำหรับงานคว้าน (broaching)

 

คุณสมบัติพิเศษ

• มีคุณสมบัติการระบายความร้อนที่ดีมาก ช่วยป้องกันชิ้นงานและเครื่องมือจากการไหม้
• มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยม
• มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการกัดกร่อนและสนิมได้ดี
• มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย