ไฮเควนช์ อัลตร้า 110
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

HIQUENCH ULTRA 110 น้ำมันสำหรับงำนชุบแข็งโลหะ ผลิตจำกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสำรเพิ่มคุณภาพ ช่วยให้อัตราการเย็นตัวของโลหะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ผิวโลหะมีความแข็งแรงสูงขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดวาบไฟสูง ป้องกันอันตรายจากการติดไฟได้ดี

 

ความหนืด: N/A

 

จำหน่ายขนาด : 200 L

 

การใช้งาน 

  • เหมาะสำหรับงานชุบแข็งโลหะด้วยน้ำมันที่ต้องการอัตราการเย็นตัวสูง

คุณสมบัติพิเศษ

• ถ่ายเทความร้อนได้ดี

• ต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี

• ให้อัตราการเย็นตัวในการชุบแข็งรวดเร็ว

• ไม่ก่อให้เกิดคราบยางเหนียวในอ่างน้ำมัน

• มีจุดวาบไฟ และ จุดติดไฟ สูง