เมจิกเทป
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

มจิกเทป ( Velcro Tape ) แบ่งเป็น 8 ขนาด แต่ละขนาด มาตราฐานการบรรจุความยาว 20 หลา (18 เมตร)
เมจิกเทป 1 ชุด ประกอบด้วย ด้านหนาม (A) 20 หลา และ ด้านขน (B) 20 หลา มีจำหน่ายสีดำและสีขาว